Tapiola Pankki ja Tapiola Varainhoito kasvu-uralla

Tapiola Pankki kasvatti liikevoittoaan. Lisäksi asiakastyytyväisyys pysyi korkealla: yli 90 prosenttia antoi Tapiola Pankille hyvän tai erittäin hyvän kokonaisarvosanan.

Ennakkotietoja vuoden 2012 tilinpäätöksestä: Tapiola Pankin liikevoitto kasvoi 6,4 miljoonaan euroon (4,5 milj. e.).

”Onnistuimme kasvattamaan liikevoittoamme matalasta korkotasosta ja epävarmasta taloustilanteesta huolimatta”, Tapiola Pankin toimitusjohtaja Marja Pajulahti sanoo.
 
Luottokanta kasvoi 11,4 prosentilla 1 671,3 miljoonaan euroon (1 500,4 milj. e) ja talletukset 8,3 prosentilla 1 634,8 miljoonaan euroon (1 509,1 milj. e).
 
Pankin asiakasmäärä kasvoi 21 000 asiakkaalla katsauskauden aikana 255 000 asiakkaaseen (233 000). Tiliasiakkaiden määrä nousi 9 000 asiakkaalla katsauskauden aikana 183 000 asiakkaaseen (174 000).
 
”Asiakkaidemme tyytyväisyys omaan pankkiin pysyi edellisen vuoden tapaan mainiolla tasolla. Verkkopankin kautta tekemässämme mielipidetutkimuksessa lähes 9 000 vastaajasta
yli 90 prosenttia antoi Tapiola Pankille hyvän tai erittäin hyvän kokonaisarvosanan. Keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4,16,” Pajulahti sanoo.
 
”Korkeita arvosanoja saivat erityisesti palvelun ystävällisyys, ymmärrettävyys, ammattitaito, huomiointi ja sujuvuus. Ne, jotka ilmoittivat Tapiolan pääpankikseen, olivat vielä keskimääräistä tyytyväisempiä.”
 

”Korostamme pankkipalveluissa asiakashyötyä"

Marja Pajulahden mukaan vuonna 2013 LähiTapiola-ryhmässä on tavoitteena tuoda pankkipalvelut entistäkin lähemmäksi asiakasta, kun pankkitoiminta saadaan vietyä täysimääräisesti alueyhtiöiden liiketoimintaan.
 
”Korostamme pankkipalveluissa asiakashyötyä, sillä LähiTapiola-fuusion myötä laajantuvan konttoriverkostomme ansiosta pankkimme on yhä useamman suomalaisen ulottuvilla. Tuomme monelle paikkakunnalle uuden vaihtoehdon pankkipalveluun. Säästämisen ja sijoittamisen suosio on noussut, mikä näkyy meille siirtyneissä pankkiasiakkuuksissa. Yhä useampi suomalainen on huomannut voivansa vaurastua. Kannustamme tähän uusilla tuotteilla, joilla voi vaihtelevassa suhdannetilanteessakin saada mahdollisuuden vakaaseen tuottoon.”


Tapiola Varainhoidon markkinaosuus kasvoi

 Tapiola Pankki -konserniin kuuluva Tapiola Varainhoito teki vuoden 2012 epävarmassa sijoitusympäristössä niukasti positiivisen tuloksen. Tapiola Varainhoidon hallinnoitujen asiakasvarojen määrä kasvoi 7 763,2 miljoonaan euroon (6 408,8 milj. e) ja osuudenomistajien määrä kasvoi 63 249 osuudenomistajaan (52 993 osuudenomistajaa) Tapiola Varainhoidon markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen rahastopääomista nousi 3,6 prosenttiin (3,0 %). Yhtiö oli vuodenvaihteessa Suomen kahdeksanneksi suurin rahastoyhtiö (8. suurin).
 
”Tapiola Varainhoidon sijoitusrahastojen tuotot ylittivät pitkän aikavälin tuotto-odotuksensa ja asiakkaiden määrä jatkoi kasvuaan. Omaan sijoitusnäkemykseemme perustuva varainhoito kannatti myös katsausvuonna ja asiakkaamme saivat varainhoitosalkuilleen hyvän tuoton. Erityisen ilahduttavaa on, että meidät valittiin Suomen parhaaksi instituutiovarainhoitajaksi kahdessa eri tutkimuksessa”, toimitusjohtaja Tom Liljeström sanoo.
 
----------
Tiedotteen luvut ovat alustavia. LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden tilinpäätökset ja toimintakertomukset julkaistaan viikolla 15. LähiTapiola-ryhmän muiden yhtiöiden tilinpäätöksen ennakkotiedot julkaistaan  28.2.2012.

Kysy asiantuntijalta

Mietitkö talousasioita yleisellä tasolla?

Lähetä Omatalouteen arjen talous- ja vakuutusasioiden hoitoon liittyvä kysymys.

Asiantuntijamme vastaavat.

Kysy

HUOM! Ota päivittäisissä asioissa suoraan yhteyttä LähiTapiolan asiakaspalveluun! Yhteystiedot löydät osoitteesta lahitapiola.fi/asiakaspalvelu.