Perheen turva on tärkein

Vanhemmat ovat perheen hyvinvoinnin perusta. Lue, miten Miettisen perhe on varautunut sen varalta, että vanhemmille sattuisi jotain vakavaa.

Jos jompikumpi vanhemmista sairastuu vakavasti tai kuolee, perheen talous ja arjen sujuminen ovat uhattuna. Miettisten perheessä on päätetty, että siinä tapauksessa lasten ei tarvitse kärsiä yhtään enempää kuin on pakko.

Henkivakuutuksella on varmistettu, että puolison kuoleman jälkeen leski pystyy pitämän huolta perheestä. Pysyvän työkyvyttömyyden vakuutuksella varmistetaan, ettei perheen elintaso romahda huomattavasti, jos jompikumpi huoltajista sairastuu vaikeasti.

Vakuutuksella varmistetaan perheen elintaso, jos jompikumpi huoltajista sairastuu vaikeasti.

Perheen molemmilla lapsilla on vakuutus sairauden ja tapaturman varalle. Korvatulehduskierteet ja leikeissä syntyneet kolhut on aina voitu hoitaa heti lähimmällä lääkäriasemalla. Myös jatkohoitoon ja -tutkimuksiin on päästy odottelematta.

Nyt Miettiset harkitsevat perheen vakuutusturvan laajentamista LähiTapiolan uudella Lapsen vakavan sairauden turvalla. Se auttaisi perhettä pärjäämään, jos lapsi sairastuu vakavasti ja tästä aiheutuu vanhemmille esimerkiksi poissaoloa työstä ja muita kuluja. Myös perheen äidillä on sairauskuluvakuutus. Isällä työsuhteen kautta olevaa työterveyshuoltoa täydentää Vakavan sairauden turva.

sopivahenkivakuutusturva

Sairauskuluvakuutus ja vakavan sairauden turva

Turvaavat arjessa sairastumisen ja/tai tapaturman aiheuttamia hoitokuluja, joista voi muodostua isoja kuluja ja äkillisiä menoja. Tärkeitä erityisesti silloin, jos perheen menot ja tulot ovat hyvin samansuuruisia, eikä säästöjä juuri ole.

Henkivakuutusturva

Turvaa perheen arjen toimeentuloa toisen huoltajan kuollessa. Lainan mitoittamisessa huomioidaan aina perheen lainojen määrä, nettotulot sekä lapset (20 000 euroa/lapsi). Miettisille sopiva henkivakuutusturva on 208 000 euroa.

Turvaa sairauden ja tapaturman varalle

Mahdollistaa lasten sairastuessa tai tapaturman sattuessa nopean hoitoon pääsyn ja tervehtymisen.

Lapsen vakavan sairauden vakuutus

Turvaa perheen toimeentuloa, jos lapsi sairastuu vakavasti ja tästä aiheutuu vanhemmille poissaoloja työstä. Mahdollistaa esimerkiksi apuvälineiden hankkimisen ja hoidon järjestämisen.

Matkavakuutus

Sairauden tai tapaturman hoito ulkomailla on usein yllättävän kallista, mutta vakuutuksen avulla kuluista selviää ja hoitoon hakeutuminenkin on helpompaa.

Pysyvän työkyvyttömyyden turva

Turvaa perheen arjen jos jompikumpi huoltajista ei pysty enää tekemään työtä. Kattaa työkyvyttömyydestä aiheutuneita ansionmenetyksiä ja antaa mahdollisuuden maksaa lainaa pois. Pysyvän työkyvyttömyyden turvan suuruus lasketaan samalla tavalla kuin Henkivakuutusturvan.

LähiTapiolan henkilövakuutukset

Teksti: Paula Ristimäki
Kuvat: Getty Images