Käyttöehdot

Sivuston käyttöehdot

Lahitapiola.fi/omatalous -sivuston julkaisija on LähiTapiola-ryhmä (jäljempänä LähiTapiola). Osoite: Revontulenkuja 1, 02010 LÄHITAPIOLA.

Näiden sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat LähiTapiolalle, ellei erikseen toisin ole ilmoitettu. Sivujen sisällön tai ulkoasun kopioiminen, levittäminen, muuttaminen tai minkäänlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman LähiTapiolan erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty.

Tämä sivusto on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivustoa siteerattaessa on lähteenä mainittava LähiTapiola-ryhmä. Tietojen säilyttäminen omalla tietokoneella tai tulostaminen henkilökohtaista käyttöä varten on sallittua.

Näillä internetsivuilla esitettyjä tietoja ei voida pitää LähiTapiolaa sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Sivujen tarkoituksena ei ole antaa sijoitusneuvontaa. Sivuilla olevaa yleisluonteista tietoa ei sellaisenaan voi soveltaa yksittäisiin tapauksiin. LähiTapiola ei vastaa sivuilla annettujen tietojen perusteella tehtyjen toimien taloudellisesta tuloksesta, verovaikutuksista eikä sijoittamiseen liittyvistä riskeistä, vaan vastuun näistä kantaa aina asiakas.